Mousetrapper i test

Mousetrapper testvinder

 

 

 

 

Mousetrapper Advance

 

Det här pekdonet påminner om Rollermouse Pro, men har en lätt klibbig rullyta i stället för rullpinnen. Det första intrycket var att rullytan kändes lite skum, rentav äcklig, att ta på, men vi vande oss snart och uppskattade då det goda grepp den speciella ytan ger.

Mouse­trapper Advances klibbiga rullyta känns lite äcklig först, men när vi vant oss upplevs lösningen som positiv och får utmärkelsen bästa pekdon.

En nackdel är att pekdonet är stort och tar mycket plats även om det är något nättare än Rollermouse Pro. Risken är att det blir för stort avstånd mellan rullyta och tangentbord. Det känns negativt för kroppen om händerna behöver flyttas alltför mycket framåt för att nå tangentbordet. Den platta som skjuts in under tangentbordet är gummerad och ger därför bättre friktion än den platta som Rollermouse Pro använder sig av.

 

Contour Design Rollermouse Pro

Rollermouse Pro ser ut som ett avancerat handlovsstöd. Markören förflyttas med en rullpinne, som ofta hamnar i sitt ändläge. Då måste du skjuta tillbaka den och börja om. Det kan, åtminstone för en ovan, vara lite irriterande, särskilt om du har två skärmar.

Contour Design Rollermouse Pro är ett avancerat handlovsstöd med centrerad pekdonsfunktion. Ibland hamnar rullpinnen retligt nog i sitt ändläge och du måste skjuta tillbaka den och börja om igen.

Det positiva med Rollermouse Pro är att du sitter väl samlad med armarna intill överkroppen. Många moderna tangentbord är lätt rundade i framkant, vilket gör att tangentbordet hamnar en bit bort från musen. Själva pekdonet är nio centimeter djupt fram till tangentbordet, sedan kan tangentbordets ytterkant tillfoga ytterligare ett antal centimeter. Väljer du den här typen av pekdon kanske du därför även behöver byta tangentbord. Beroende på hur du placerar tangentbord och pekdon kan pekdonet hamna för nära kroppen med dåligt stöd för armarna som följd.

Plattan som skjuts in under tangentbordet är av glatt hårdplast, vilket gör att tangentbordet kan glida när du skriver. Det hade varit bättre med en gummerad yta, som hos Mousetrapper Advance.

»Användarkommentarer: Eva tyckte att hennes fingersättning gjorde att högertummens insida stötte emot rullpinnen, vilket medförde att markören ibland flyttade sig när hon skrev. Hon undrade också varför rullpinnen och knapparna var placerade så långt åt vänster i stället för centrerade. Det gjorde att hon spände musklerna i högerhanden för att sträcka sig åt vänster. Vidare upplevde hon att ctrl-klickning för att markera flera alternativ var i princip omöjligt. Monica var redan van vid att använda en äldre, mekanisk version av Mousetrapper och kände sig direkt hemtam med denna version.


Keyovation Evoluent Vertical Mouse 3


Evoluent är en stor, vertikalt handhållen mus som för tankarna till en slipmaskin. Alla testare, även männen, tyckte att den var väl stor och klumpig.

Keyovation Evoluent Vertical Mouse 3 är en stor vertikal mus som ser ut som en slipmaskin.

»Användarkommentarer:  Rolf sade att han direkt fick ont i underarmen. Emma tyckte att armpositionen blev mer naturlig än med traditionell mus. Musen låter armen vila i ”rätt” vinkel mot bordsytan. Den gav snabb respons, var greppvänlig och enkel att använda. Både Monica och Eva upplevde den som inexakt. Det var svårt att styra rätt och att göra exakta markeringar. Christer tyckte att armvinkeln kändes naturlig och gav positiv mersmak.


Logitech MX Revolution

 

En djupt inskålad, ganska traditionell och snygg mus som endast finns i högerhandsversion. Den låg mycket väl i handen och hade ett superskönt, lättrullat mushjul. Tyvärr fick vi inte med någon laddningshållare till testprodukten, så endast en person hann testa den innan batteriet tog slut.

Logitech MX Revolution är lite stor för en tjejhand och finns endast i högerhandsversion, men har ett superhärligt mushjul.

 

 

Det i särklass nättaste pekdonet greppas som en penna. Du kan behöva ändra musrörelsen på kontrollpanelen till det högsta värdet, annars blir det lätt väldigt yviga handrörelser. Wow-Pen har endast två musknappar. När du ska ha fatt i musen är det lätt att du stöter till och välter den eftersom den är så hög. Du hittar den inte lika intuitivt som en vanlig mus.

Wow-Pen Mouse greppas som en penna. Åsikterna gick isär, från ”krampkänsla” till ”riktigt trevlig”.
 


 


Något som framkom tydligt i testet är att det inte finns en produkt som är överlägsen på allt. Du kanske bör överväga att ha två usb-pekdon inkopplade parallellt, ett centralt placerat pekdon för normalt kontorsarbete och en känslig mus eller penna när stor precision krävs.

Utmärkelsen bästa tangentbord ger vi till Kinesis Freestyle för dess flexibilitet och specialtangenter. Mousetrapper Advance, som ger ett bra grepp med sin klibbiga rullyta, blir bästa pekdon.

Alla deltagarna i testpanel har också fått utse en favoritprodukt. Eva fastnade för testvinnaren Kinesis Freestyle, Emma och Christer valde Vertical Mouse 3, Monica föredrog Mousetrapper Advance och Rolf bestämde sig för Wow-Pen Mouse.


»Användarkommentarer: Eva ansåg att den var lite för stor för en tjejhand. Annars var den skön och exakt i hanteringen och gav snabb respons. Hon vill se en mindre variant av denna!Wow-Pen Mouse
»Användarkommentarer:  Eva tyckte det var svårt att högerklicka, flytta markören och rulla med hjulet utan att samtidigt spänna handen. Hon saknar också extraknappar för till exempel bakåtbläddring och upplevde att rullhjulet gav för hård friktion.

Monica trodde att den pennliknande musen kunde vara bra för datorovana, kanske för barn med liten hand. Själv upplevde hon den dock som alltför liten. Hon kunde inte vila handen mot den och trodde hon skulle kunna få kramp av den vid längre användningstid. Blir den bättre eller sämre vid långtidsanvändning, undrade hon. Rolf tyckte den var mycket smidig att markera text med, även om hans första intryck var att den kändes vek och löjligt liten. Rolf sammanfattar: ”En trevlig mus, faktiskt”.


TechWorlds slutsats
Med frusen skuldra ville Monica jobba nära

Monica har tidigare varit drabbad av en så kallad frozen shoulder, frusen skuldra. Det är en sjukdom som gör att axeln först gör ont och sedan efter en tid stelnar. Sjukdomen läker av sig själv, men man kan ha kvar besvär som värk och sämre rörlighet.


Greppvänlig. Den lilla nätta Wow-Pen greppas som en penna.


När man har frozen shoulder är det just att lyfta armen upp och/eller ut från kroppen som är svårt (när det är som värst är det omöjligt). Att få på sig en ryggsäck eller jacka går inte utan hjälp.

Alla rörelser måste utföras i maghöjd, intill kroppen. Monica hade frozen shoulder i ungefär 14 månader och skulle ha haft mycket svårare att kunna jobba utan ett ”intilliggande” hjälpmedel. Hon är nu helt fri från sjukdomen (det blir 99,99 procent av dem som fått den) men föredrar ändå fortfarande att jobba nära kroppen.

Monicas ideala ergonomiprodukt är ett smalt och litet tangentbord. ”Ju plattare, desto bättre. Jag vill inte höja armlederna mer än nödvändigt”. Hon vill ha ett tangentbord med sladd: ”Trådlösa tangentbord är skit, de tappar kontakten, batteriet tar slut etcetera.” Monica gillar Mousetrapper, men tycker att den borde vara mindre och nättare. Om man kunde skjuta in tangentbordets framkant i Mousetrapper så att man blev av med kanten skulle avståndet in till tangentbordet minska. Hon tycker att Mousetrappers gelkuddar är för kalla.

När hon hör att vi alla i testpanelen har olika favoritprodukter avslutar hon: ”Det ska fan vara ergo-konstruktör.”

»Användarkommentarer: Monica tyckte att Mousetrapper och Rollermouse är likvärdiga, men att den förstnämnda kanske var något naturligare att använda till styrning av markören. Eva upplevde gelarmstöden som mycket sköna och tyckte bättre om Mousetrappers klibbiga rullyta än rullpinnen hos Rollermouse.